Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.


Countryside Council for Wales (CCW) home page | NRW Logo Noddir gan Llywodraeth Cynulliad Cymru

Croeso i safle Cyngor Cefn Gwlad Cymru Sylwer - Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi ysgwyddo'r holl swyddogaethau a gwasanaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Wrth i ddatblygu gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru barhau, parheir i ddarparu rhai gwasanaethau ar-lein ar y wefan hon.

Prif Erthygl

Gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
31/01/2013

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

O 1 Ebrill 2013 ymlaen, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ysgwyddo swyddogaethau presennol Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, swyddogaethau datganoledig Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a rhai o’r swyddogaethau sy’n cael eu cyflawni gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Newyddion diweddaraf

NRW logo

Gwybodaeth i gwsmeriaid ac i randdeiliaid
31/03/2013

Cyfoeth Naturiol Cymru-Gwybodaeth i gwsmeriaid ac i randdeiliaid-Mae Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu’r wybodaeth ganlynol...

istockphoto Adrian Evans

Cyfoeth Naturiol Cymru-Cynllun Iaith Gymraeg Drafft
08/01/2013

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg Drafft hwn yn nodi sut y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymdrin â’r iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg mewn modd cyfartal.

Mountain Biking, Mynydd Llangynidr, Powys

Map newydd i ganfod y cyfleoedd hamdden awyr agored gorau
29/11/2012

Mae Cymru’n cynnig amrywiaeth enfawr o leoedd ichi eu mwynhau yn yr awyr agored. Roedd dod o hyd iddynt yn arfer golygu chwilota ar-lein, drwy gyfrwng sawl gwefan, i ddod o hyd i’r lleoedd gorau. Ond nid felly y mae hi erbyn hyn ……..

Pori'r newyddion

Diweddara o blogiau CCGC:

Ein Golygfa:

Ein Golygfa Profiad Gwych
27/09/2012
"Yma, mae un o griw eleni, Lois Davies yn edrych yn ôl ar haf prysur ar Warchodfeydd Natur Cenedlaethol Meirionnydd, cyn dychwelyd i’r brifysgol i astudio Rheolaeth Cefn Gwlad..."

The Welsh View:

The Welsh View Mae'n fusnes gwallgof!
17/10/2012
"Am y bumed mlynedd yn olynol, roedd y Cyngor Cefn Gwlad yn falch iawn o fod ynghlwm â Dyddiau Addysg Gŵyl Coetiroedd Ynys Môn a gynhaliwyd eleni ym Mhlas Newydd..."

Turiwch a darganfod...

Photo of the coast

Anfonwch eich lluniau atom!

Edrychwch ar y galeri ac anfonwch eich lluniau gorau atom...

Ordering Publications

Cyhoeddiadau am ddim

Posteri o anifeiliaid a chynefinoedd, taflenni ffeithiau am dirweddau a mwy...

Ein safleoedd eraill

Swyddi Gwag

Does dim swyddi gwag ar y funud

Gweler holl swyddi gwag


Digwyddiadau

Gweler holl ddigwyddiadau

Dilynwch Ni

 

Twitter

  Dilynwch ein 'trydar'
       
 

YouTube

  Tanysgrifiwch i'n sianel
       
 

flicker

  Porwch drwy ein galeri
       

Tirlun a bywyd gwyllt

Cynefinoedd a rhywogaethau

Cynefinoedd a rhywogaethau
Ein planhigion a'n hanifeiliaid brodorol gwych, a mwy...

Daeareg ddeinamig

Daeareg ddeinamig
Mae gan bob craig a phob tamaid o bridd stori i'w hadrodd...

Gwarchod ein tirwedd

Gwarchod ein tirwedd
Mae angen inni warchod harddwch eithriadol ein gwlad fechan...

Rheoli tir a môr

Rheoli tir a môr
Treftadaeth naturiol gyfoethog y mae angen inni ei gwarchod yn ofalus...